Kış aylarındaki kar yağışı buzlanma, yolu kullanan trafiği, seyir güvenliği bakımından olumsuz yönde etkileyen ve dolayısıyla yoldan beklenen hizmet düzeyini büyük ölçide düşüren en önemli etkenlerden biridir.Buz kontrolü programı ise, son yıllarda buzlanma önleyici (anti-icing) ve buzlanma giderici (de-icing) olmak üzere iki aytı yaklaşım olarak ele alınmaktadır. Koruyucu bakım olarak da ifade edebileceğimiz buzlanma önleyici kontrol, sıvı, katı veya ıslatılmış katı kimyasal maddelerin(çözelti), buzlanmadan önce uygun zaman ve gerekli koşullarda başlanarak, yol yüzeyine periyodik olarak uygulanmasından ibarettir. Geleneksel buzlanma giderici kontrolde ise, buzlama görüldükten sonra aynı kimyasal maddelerin aşındırıcılarla birlikte uygulanması işlemleri bulunmaktadır.Gelişmiş ülkelerde geleneksel katı haldeki tuzlar yerine CaCl2 çözeltisi malzemeler kullanılmaktadır.CaCl2 Kullanım Avantajları
 • Yol üzerinde buz oluşumunu ve karın yol yüzeyine yapışmasını engeller.
 • Kar ve buz oluşumunda önce uygulanması yüksek verimlilik sağlar
 • Antifriz etkisi yaparak buz oluşumunu önler
 • Nem tutucudur, ağır trafik şartlarında dahi yüzeyde kalır.
 • Çevre dostudur, bitkilere gübre etkisi yapar.
 • Uzun süre etkilidir. Yola yapıştığından etki süresi 2 kat kadar daha uzundur ve sık tekrar edilmesine gerek yoktur.
 • Çok hızlı uygulanır
 • İşçilikten tasarruf sağlanır
 • Aşındırıcı geleneksel metotlara göre %50 daha fazladır.
 • Çok ısılarda bile iyi sonuç verir -48°C
 • Sıvı halde olduğu için kullanılan maddenin kaybı geleneksek metotlara göre karşılaştırılamayacak kadar azdır
 • Sıvı CaCL2 buzlanmış yüzey ile kontak alanı max olduğundan eritme hızı geleneksel metotlara göre 2 katıdır.
 • 100 ile -40°C arasında kararlı yapıya sahip olduğundan depolaması kolaydır
 
Likit Kalsiyum Klorür (-60C) BUZA NÜFUZ ETME ERİME HIZI BUZ ERİTME KAPASİTESİ
NaCl'den 2 kat daha fazla NaCl'den 2 kat daha hızlı NaCl'den %33 daha fazla
MgCl'den 2 kat daha fazla MgCl'den 3 kat daha hızlı MgCl'den %27 daha fazla
Üre'den 3 kat daha fazla Üre'den 3 kat daha hızlı Üre'den %2 daha fazla
KCl'den 3 kat daha fazla KCl'den 7 kat daha hızlı KCl'den %5 daha fazla
CMA'dan 14 kat daha fazla CMD'dan 13 kat daha hızlı CMA'dan %9 daha fazla
  FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Görünüş _ Renksiz  sıvı
pH _ 5,5  -  9,0
Dansite ( 20 °C ) g /cm3 1,300 ± 0,02
Donma  noktası °C , min. - 40
Buz giderme performansı _ Deneye uygun
Korozyon Testi mg/cm2/24 saat ≤ 0,05  Karbon çeliği ≤ 0,02  Alüminyum
 
      Buza nüfuz  etme     Erime hızı   Buz eritme kapasitesi
      LİKİT KALSİYUM KLORÜR   ( -6 °C ) NaCl ‘den 2  kat fazla NaCl ‘den 2 kat daha hızlı NaCl ‘den %33 fazla
MgCl2  ‘den 2  kat fazla MgCl2  ‘den 3 kat daha hızlı MgCl2  ‘den %27 fazla
Üre  ‘den 3  kat fazla Üre ‘den 3 kat daha hızlı Üre ‘den %2 fazla
KCL ‘den 3 kat fazla KCL ‘den 7 kat daha hızlı KCL ‘den %5 fazla
CMA ‘dan 14 kat fazla CMA ‘dan 13 kat daha hızlı CMA ‘dan %9 fazla
  KULLANIM  ALANI Karayollarında  Buzlanmayı önleyici   - Kar  ve  buz  çözücü olarak  kullanılır. (Anti-Icing / De –Icing  Agent )   AMBALAJ  ŞEKLİ  Dökme olarak tanker  ,  30,60 lt plastik bidon ,  IBC ( 1000 lt ) tank  ile sevk edilir.