USABLE Projemiz ile Horizon 2020’deyiz

Avrupa Komisyonu’nun Horizon 2020 Programı’ndan destek alan USABLE projemiz ile gıda, içecek ve ilaç uygulamaları için yenilenebilir kaynaklardan biyobozunur, geri dönüştürülebilir ve uygun maliyetli ambalaj malzemeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Proje, ambalajlar için sürdürülebilir bir kullanım ömrü sunacak ve çevreye zarar vermeden biyolojik olarak parçalanabilir olarak tasarlanacaktır. Proje ile, Koruma Klor olarak dünyanın farklı yerlerindeki üniversiteler, STK’lar ve şirketler ile çalışma şansımızı çok iyi şekilde değerlendireceğimize tüm ekibimizle inanıyoruz.


With USABLE project which has been largely funded by hashtag#EuropeanCommission under Horizon 2020 Program, we are aiming to develop biodegradable, recyclable and cost effective packaging materials from renewable sources for food, beverage and pharmaceutical applications. USABLE packaging offers a sustainable lifespan and presents a biodegradable project without damaging the environment. As Koruma Klor, we have got a great opportunity to work outstanding universities, engineering companies and well-known NGOs in term of bio-based industries in Europe.