Ad Soyad *
  E-Posta Adresi *
  Telefon Numarası *
  CV *
  Mesaj *
  Bu formda beyan etmiş olduğum tüm bilgilerin, doğru, eksiksiz ve geçerli olduğunu beyan/ kabul ederim.

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması, icra edilmesi ve takip edilmesi başta olmak üzere Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.nin ve Grup Şirketlerinin meşru menfaatleri veya sözleşme ya da kanundan kaynaklanan nedenlerle işbu form veya diğer iş başvurusu belgeleri ya da mülakatlar aracılığıyla toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ve 3. Kişiler ile paylaşılabileceği hususlarında bilgilendirildiğimi; 6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi gereğince kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini, kullanıp kullanılmadığını, 3. Kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve bu 3. Kişilerin kim olduğunu, gerektiğinde düzeltilmesini ve silinmesini talep hakkım olduğunu anladığımı beyan eder, bu kapsamda kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmesi, yine işlenmesini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilmesi ve saklanması ve 3. Kişiler ile paylaşılmasına açıkça onay veririm.