Liman Hizmet Ücretleri

HİZMET GRUPLARI

1.1 Gemilere Verilen Hizmetler

1.1.1. Barınma Hizmeti

1.2. Dökme Sıvı Yüke Verilen Hizmetler

1.2.1. Gemi Yükleme / Boşaltma (Tahliye)

1.2.2. Depolama